New Equipment Summer 2020

Tent Turbat Borzhava 2 Alu
6595 грн
Turbat Shanta Pro 2
240 грн
Turbat Germik 10L
200 грн
Turbat Germik 6L
Tent Turbat Borzhava 3 Alu
Tent Turbat Borzhava 3
Tent Turbat Borzhava 2
Turbat Kuk 500 sleeping bag