Угода користувача сайтом - https://www.turbat.ua
Я (надалі – «Я» та/або «Користувач») погоджуюсь з умовами цієї Угоди користувача і, використовуючи сайт: www.turbat.ua (надалі – «Сайт»), при замовленні, листуванні, телефонній розмові, залишенні відгуків тощо, надаю згоду на обробку і захист своїх персональних даних, як Користувача, в обсязі, порядку, відповідно до мети обробки, згідно з вимогами чинного законодавства України та умов даної Угоди.
 
Ця Угода користувача (надалі Угода, а також – правила користування сайтом; правила) складена відповідно до статей 11, 634, 641, 642, 646, 698-711 Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію», ст. 12, ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» та регулює порядок доступу Користувача до інформації, що розміщується на Сайті, порядок використання Сайту, а також можливість передачі таких товарів Користувачеві.
Використовуючи матеріали та інструменти Сайту, Користувач вважається беззастережно і безумовно приймаючим умови цієї Угоди. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з умовами цієї Угоди до реєстрації на Сайті та/або проставлення символу «галочка» при оформленні замовлення. Вказані дії Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Угоди (у відповідності зі статтями 641, 642 Цивільного Кодексу України).
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
«Сайт» –  засіб для представлення та або реалізації товару, шляхом вчинення електронного правочину в інформаційно-телекомунікаційній мережі за адресою  https://www.turbat.ua. На сайті розміщена інформація про товари, роботи, послуги, умови їх придбання, оплати, доставки, акції, заходи рекламного та маркетингового характеру, інша загальна інформація, інша інформація, що є обов’язковою, в графічному та/або текстовому викладенні, адресована невизначеному колу осіб, на підставі якої будь-яка особа може здійснити свідомий вибір та звернутися до Продавця з офертою про укладення роздрібного договору купівлі-продажу товарів на умовах, викладених в даних Правилах.
«Продавець» – погоджений та розміщений в переліку продавців за посиланням тут суб’єкт господарювання (фізична особа-підприємець або юридична особа),  який є власником товару розміщеного на сайті, має намір його продати та якому «Користувач» може зробити пропозицію укласти Договір купівлі-продажу. 
«Користувач» – будь-яка дієздатна, повнолітня фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець, що зайшла на Сайт та продовжує користуватися ним на умовах, визначених в цих Правилах.
«Покупець» – Користувач, який здійснив замовлення на сайті https://www.turbat.ua
«Оферта» – вибір Користувачем від однієї позиції із переліку товарів, розміщених на Сайті, шляхом додавання обраного товару в «кошик», подальшого введення інформації, необхідної для оформлення замовлення, та натискання кнопки «замовити» або здійснення замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаному в розділі контактів Веб-сайту https://www.turbat.ua. (далі також - оформлення замовлення).
«Акцепт» – прийняття Продавцем пропозиції Користувача щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на сайті, шляхом підтвердження та відправлення Замовлення Покупцю.
«Товар» – предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супровідні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), інформація про які розміщена на Сайті.
«Авторизація» – отримання Сайтом даних Користувача, в тому числі персональних, під час відвідування Сайту та/або в процесі направлення оферти (оформлення замовлення). Сторони використовують одноразовий ідентифікатор для підпису правочину. Авторизація під час знаходження на Сайті здійснюється Користувачем за бажанням. 
«Законодавство» – чинне законодавство України, яке може бути застосоване до правовідносин, пов'язаних з виконанням та/або які випливають з виконання описаних в цій Угоді зобов´язань.
«Істотний недолік Товару» – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.
«Транзакція» – операція з оплати товарів, які замовлені Користувачем на сайті.
 
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
2.1. Залишаючись на Сайті Користувач приймає умови та порядок направлення оферти Продавцю (оформлення замовлення) та акцептування Продавцем оферти, а також надає адміністратору сайту та Продавцю згоду на обробку наданих ним персональних даних.
2.2. Для адміністратора сайту та Продавця Користувач - фізична особа є завжди такою, що має дієздатність та є повнолітньою. Оцінка повноліття та дієздатності є завжди суб’єктивною. Від Користувача не вимагається надання документів, що підтверджує відсутність дієздатності або досягнення фізичною особою 18 років. Цивільне законодавство дозволяє укладати правочини щодо придбання товарів для дрібного побуту. Для уникнення ситуацій, коли неповнолітня або недієздатна особа користується Сайтом, оформлює замовлення, направляє оферту на умовах, викладених в цих Правилах, та в майбутньому, її законний представник заперечує такі операції, вважаємо за необхідне попередити, що для адміністратора сайту та Продавця такі операції будуть вважатися вчиненими особою без будь-яких обмежень, тобто законні представники мають самостійно забезпечити такі дії, які будуть достатніми для запобігання вчинення неповнолітніми/недієздатними/обмежено дієздатними особами дій, що описані вище.
2.3. Інформація про товари, розміщена на Сайті є запрошенням робити пропозиції укласти договір щодо придбання товарі та не є офертою адміністратора сайту чи Продавця, оскільки асортимент та характеристики товарів можуть змінюватись, товар може бути знятий з виробництва, товар може бути реалізовано без залишків, на товар може бути проведена переоцінка як в бік зменшення, так й в бік збільшення, щодо товарів можуть бути застосовані будь-які акції, розпродажі тощо.
2.4. Користувач після ознайомлення з розміщеною на Сайті інформацією має право зробити Продавцю пропозицію укласти договір (оферту) шляхом заповнення замовлення на Сайті або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаному в розділі контактів Веб-сайту https://www.turbat.ua. Оформлення замовлення вважається офертою Користувача Продавцю на придбання товару на умовах, зазначених у відповідному замовленні. Роблячи замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаному в розділі контактів Веб-сайту www.gorgany.com. Користувач вважається таким, що погодився з умовами даної Угоди користувача, про що Продавцем може бути здійснена відповідна відмітка на сайті. 
2.5. Направлення Користувачем оферти, як це описано в п.2.4. цієї Угоди, є підтвердженням того, що він ознайомився з описом обраних товарів, їх технічними характеристиками та умовами використання; це є також підтвердженням того, що обраний товар повністю відповідає меті його придбання; Користувач самостійно несе відповідальність за свідомий вибір товарів згідно з цією Угодою.
2.6. Прийняттям оферти Користувача (акцептом) є вчинення Продавцем дій відповідно до вказаних у пропозиції умов договору (відвантаження товарів), що засвідчують бажання Продавця укласти відповідний договір.
2.7. Сторони погоджуються, що направлення Продавцем і/або Адміністратором сайту будь-яких повідомлень про наявність товару, прийняття замовлення, терміни доставки товару, його ціну, умови і формах оплати, статус та/або зміни статусу замовлення і т.п., відправлених Продавцем і / або адміністратором сайту за допомогою електронної пошти, sms- повідомлень, за допомогою телефонії, є виключно повідомленням Покупця про отримання оферти Продавцем і не може свідчити про її акцептування Продавцем.
2.8. Продавець має право запропонувати Користувачу придбати товари на інших умовах, ніж вказані в оферті Користувача. В такому випадку така пропозиція Продавця вважається зустрічною офертою, яка може бути прийнята Користувачем. 
2.9. Прийняттям зустрічної оферти Продавця вважається отримання Користувачем товару на умовах, передбачених зустрічною офертою, безпосередньо у Продавця або засобами поштового зв’язку. Продавець має право відкликати зустрічну оферту до моменту отримання товару Користувачем.
2.10. Користувач має право на підтвердження свого наміру вважати себе зобов’язаним за направленою офертою у разі її прийняття Продавцем здійснити перерахування коштів в розмірі ціни товарів, що вказані в оферті. У випадку акцепту Продавцем оферти, як це передбачено умовами цих Правил, перераховані грошові кошти вважаються оплатою Користувача за товар. У випадку незгоди Продавця з прийняттям оферти перераховані Користувачем грошові кошти підлягають поверненню Користувачу.
2.11. Адміністратор сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті https://www.turbat.ua.
2.12. Опис товарів, розміщений на Сайті, в тому числі ціни, позначені на Cайті, можуть змінюватись. Остаточною є ціна, вказана в акцепті Продавця, направленому у відповідь на оферту Користувача (підтвердження замовлення). 
2.13. Будь-яка інформація про товар, що міститься на Сайті, розміщена, у тому числі, на підставі технічної та іншої інформації, наданої виробником товару. У випадку виявлення розбіжностей в інформації, зазначеній на Сайті та в документах виробника, Користувач має керуватися даними документів виробника товарів. Продавці мають право в будь-який час вносити зміни в інформацію, розміщену на Сайті, без попереднього повідомлення Користувачів.
2.14. Продавець не гарантує доступність Товару Продавця в кількості, зазначеній в момент оформлення Замовлення, в результаті чого, можуть збільшитися терміни обробки Замовлення. У разі необхідності здійснення повернення коштів Продавцем Покупцеві для здійснення повернення коштів Покупець зобов'язаний повідомити Продавцеві реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов'язаний перерахувати грошові кошти.
2.15. Обрання та користування товаром, є відповідальною дією. Користувач має впевнитись, що всі вимоги щодо експлуатації товару ним дотримано.
2.16 Користувач несе відповідальність за достовірність вказаної при направленні оферти (оформленні замовлення) інформації. 
2.17. Користувач при оформленні замовлення зобов'язується надати дійсну, точну і повну інформацію про себе. Продавець не проводить верифікацію даних (інформації), наданих Користувачем під час авторизації на Сайті. Вся інформація, надана Користувачем під час авторизації на Сайті приймається Продавцем без будь-якої додаткової перевірки та є підставою для оформлення документів, необхідних в ході акцепту оферти.
2.18. Користувач може переглядати вміст сайту Інтернет-магазину, оформляти Замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.
 
УМОВИ ДОГОВОРУ ОФЕРТИ
3.1. Умови укладених договорів придбання товарів регулюються нормами Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів» та наступними умовами цієї Угоди:
3.1.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього кошти.
3.1.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.
3.1.3. Продавець та Покупець, надаючи Оферту та Акцепт підтверджують, що укладений між ними Договір оферти не буде фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.
3.1.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання Договору оферти (купівлі-продажу), а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, у відповідності з вимогами діючого законодавства України, та зобов’язується нести відповідальність у випадку порушення прав Покупця в процесі виконання Договору оферти та реалізації Товару.
3.1.5. Ціна кожного окремого Товару вказується Продавцем і остаточно визначається в підтвердженні Замовлення.Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов цього розділу Угоди.
3.1.6. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури товару.
3.1.7. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:
- за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує Замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передплати).
- накладним платежем при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України чи на території іншої країни відповідно до місця здійснення замовлення Товару.
- платіжною карткою наступного типу:
Visa
Visa Electron
Mastercard
Mastercard Electronic
будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.
Примітка: при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії емітентом цієї картки, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карток Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic. При натисканні на сторінці Веб-сайту https://www.turbat.ua у відповідному розділі кнопки «ЗАМОВИТИ» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень, емітентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic.
3.1.8. Що стосується неправильної вказівки ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець із першою нагодою інформує про це Покупця для підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем дане Замовлення вважається анульованим автоматично. Якщо Замовлення було оплачено, Продавець повертає Покупцеві сплачену за Замовлення суму шляхом її перерахування на рахунок Покупця або в інший прийнятний спосіб.
3.1.9. Доставка Замовлення Продавцем виконується після повної оплати Товару та у відповідності до умов цієї Угоди та правил визначених в розділі “Доставка” за посиланням https://www.turbat.ua/delivery
3.1.10. Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто, зокрема:
компанією-експедитором (перевізником) шляхом адресної доставки Користувачеві або доставки до відділення пошти з подальшим самостійним отриманням товару Користувачем;
самостійним вивезенням товару клієнтом з роздрібного магазину мережі компанії «Gorgany».
Якщо у населеному пункті відсутнє відділення компанії-експедитора або роздрібного магазину Продавця, Користувач має право обрати для доставки найближчий населений пункт, в якому є відділення компанії-експедитора або Продавця. Зі списками адрес та магазинів мережі «Gorgany» можна ознайомитися на сайті https://www.turbat.ua, розділ «Магазини».
При доставці Товарів в інші міста України чи на території іншої країни, що виконується Службами доставки (Компаніями-перевізниками) Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими Компаніями-перевізниками. При доставці Товарів на територію іншої країни, вартість доставки визначається за тарифами перевізника.
3.1.11. Користувач має право призначити Одержувачем замовленого товару третю особу. В цьому випадку Користувач зобов'язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації отримувача і доставки йому товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного Кодексу України.
3.1.12. Моментом отримання товару Покупцем є підписання Одержувачем документа, що підтверджує факт прийняття замовного Користувачем товару (товарно-транспортна накладна, акт прийому-передачі, декларація на пересилку і т.д.) або фактичне отримання Одержувачем Товару і вчинення ним дій, що свідчать про прийняття товару. Перед відправкою товар перевіряється. При отриманні товару Одержувач зобов'язується перевірити товар за якістю та кількістю, на наявність пошкоджень, а також наявність комплекту необхідних документів (товарний чек, та інші необхідні супровідні документи) і в разі проблем на місці пред'явити претензії службі доставки. Продавець не несе відповідальність за дії компанії перевізника.
3.1.13. Проставлений підпис на документах, що підтверджує прийняття товару та/або фактичне прийняття товару, означає, що Одержувач отримав всі необхідні відомості (інформацію) про товар до моменту його прийняття.
3.1.14. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причини, при доставці кур´єром Компанії-перевізника, Товар повертається в торговий центр відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника вираховується із суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його листа, відправленого на e-mail: shop@turbat.ua із зазначенням розрахункового рахунку, на який повинні бути повернуті грошові кошти.
3.1.15. Умови обміну та повернення товарів є загальноприйнятими та регулюються нормами діючого законодавства про захист прав споживачів. Окремі товари не підлягають поверненню та обміну відповідно до правил визначених законодавством України.
3.1.16. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом тридцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмін Товару із врахуванням положень законодавства про підстави та перелік Товарів, що не підлягають обміну (поверненню).
3.1.17. Якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюється відповідно до розділу Сайту «Повернення» (https://www.turbat.ua/garantija) з урахуванням правил та умов перевізника або кур’єра, які діють на території України чи на території іншої країни відповідно до місця здійснення отримання Товару.
3.1.18. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та особою, що здійснила доставку Товару або Продавця. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити менеджера (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару, заповнивши при цьому рекламаційну форму на повернення Товару на сайті https://www.turbat.ua.
3.1.19. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності.
 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Являючись Користувачем Сайту, Користувач гарантує не робити будь-яких дій, що порушують законодавство України, норми міжнародного права і дій, які можуть порушити нормальне функціонування Сайту.
4.2. Приймаючи умови Угоди користувача, Користувач підтверджує, що він є право- і дієздатним, а також що у нього відсутні будь-які обмеження в дієздатності.
4.3. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятих норм моралі та моральності.
4.4. Відповідальність за грошові перекази, які здійснюють Платники, повністю лежить на банках і платіжних системах, послугами яких вирішує скористатися Користувач. Продавець не бере на себе відповідальність за дії Процесингових центрів.
4.5. Власник сайту не несе відповідальність за працездатність обладнання, на якому розміщений сайт, доступність Сайту, роботу каналів передачі даних та інші технічні засоби для здійснення Користувачами доступу до Сайту.
4.6. Продавець не несе відповідальність за дії Перевізника, в тому числі за терміни перевезення компанією перевізником, а також за збереження доставки.
4.7. Відповідальність Продавця за зміни умов замовлення товару обмежується правом Одержувача (Користувач, Платник) відмовитися від замовлення товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).
4.8. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо некоректне, неточне і/або неправильне зазначення даних в замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою товару за невірною адресою або видачу товару невірному Одержувачу, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати товару. Користувач зобов'язаний надати про себе всю необхідну інформацію для здійснення електронної угоди.
4.9. Умови гарантії на товари, що визначаються виробниками товару, та підтримуються Продавцем, розміщені на сайті  в розділі «Гарантія» за посиланням:https://www.turbat.ua/form/turbat-warranty.
 
ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)
5.1. Продавець та Користувач не несуть відповідальності за невиконання будь-якого з положень, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, що дійсно знаходяться поза їх контролем, що носять непередбачений і невідворотний характер.
5.2. Сторони погодилися, що у разі виникнення обставин непереборної сили, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, валютних обмежень, змін у законодавстві Сторони, яка повинна виконати зобов’язання, які унеможливлюють виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи природних явищ, та безпосередньої дії таких обставин на Сторону, яка повинна виконати зобов’язання, Сторона звільняється від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин. 
5.3. Особа, для якої стало неможливим виконання зобов'язань через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу сторону.
 
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
6.1. Інформація, що надається Користувачем є конфіденційною. Інформація про Користувача використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправлення повідомлення Користувачу про замовлення Товару, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).
6.2. При цьому, Користувач автоматично надає свою згоду на обробку своїх персональних даних, які додатково стали або стануть відомими адміністратору сайту та Продавцю в результаті прийняття (акцепту) оферти Користувача. Обробка включає, але не обмежується зазначеним: збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (включаючи передачу), знеособлення, знищення персональних даних, з метою ведення бази персональних даних покупців, у тому числі Продавець отримує право здійснювати опитування Користувача через засоби зв’язку, надані Продавцю або відомі Продавцю, стосовно якості товарів, запрошення до участі у рекламних та маркетингових заходах, здійснювати інформування Користувача через засоби зв’язку Користувача, надані Продавцю або відомі Продавцю, щодо результатів розгляду його звернень, повідомлення щодо акцій, пропозицій, рекламних матеріалів, діяльності Продавця. Користувач погоджується, що Продавець не має отримувати жодної додаткової згоди Користувача для передачі персональних даних Користувача, будь-які інші форми отримання згоди Користувача не передбачаються. Користувач має право в будь-який час відмовитися від розсилок (реклами, маркетингових повідомлень), Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.
6.3. Для того щоб зробити замовлення товарів, брати участь у акціях, дослідженнях або іншим чином взаємодіяти з Продавцем, Користувач повинен уважно ознайомитися з своїми правами та обов’язками щодо обробки персональних даних, які зазначені в ст. 8 Законі України «Про захист персональних даних» та даній Угоді, уважно ознайомитися з даною Угодою користувача, а також висловити свою повну згоду з її умовами.
Примітка: Якщо Ви не погоджуєтеся з будь-якою з умов даної Угоди користувача та умовами про обробку і захист персональних даних, будь ласка, не надавайте особисту інформацію (персональні дані).
Згоду на використання вашої особистої інформації ви можете відкликати в будь-який момент. Для цього достатньо надіслати повідомлення поштою або на електронну пошту.
6.4. Сайт використовує (cookies) куки, щоб забезпечити надання максимально повної інформації, щоб Користувачі отримали найкращий досвід на Сайті. Якщо Користувач продовжує користуватись Сайтом, це означає його згоду на використання куків (cookies) та отримання Товариством всіх файлів cookie, та можливість надсилати Користувачу найсвіжішу інформацію про найактуальніші пропозиції та акції. Користувач в будь-який час може відмовитись від розсилки або заборонити використовувати куки шляхом персональних налаштувань свого пристрою, за допомогою якого він здійснює користування Сайтом.
 
ІНШІ УМОВИ
7.1. Сайт та сервіси, що надаються Сайтом, можуть бути тимчасово частково або повністю недоступними з причин проведення профілактичних, регламентних, інших технічних робіт. Технічна служба має право без попередження Користувача проводити необхідні профілактичні, регламентні та інші технічні роботи.
7.2. Адміністратор сайту залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цю Угоду та її публікацію на Сайті.
7.3. Всі можливі суперечки і протиріччя, що виникають між Сторонами у рамках цієї Угоди, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України виключно за місцем реєстрації Власника сайту. Визнання судом будь-якого положення цієї Угоди недійсним не скасовує дію Угоди у решті частини і не знімає з Користувача Сайту зобов'язань, прийнятих при реєстрації.
7.4. Всі права на Сайт у цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені) https://www.turbat.ua  належать Власнику сайту.